Het Adviescollege kan op grond van de Woo advies uitbrengen naar aanleiding van een klacht van een journalist, wetenschapper of andere verzoekers met een beroepsmatig belang. Bemiddeling door het Adviescollege is erop gericht een goede uitkomst te vinden die recht doet aan letter en geest van de Woo.

Op deze pagina kunt u het advies inzake het Woo-verzoek naar informatie met betrekking tot COVID-19 vinden. Aanleiding voor het advies is een klacht van een freelance journalist over de wijze waarop VWS zijn woo-verzoek behandeld heeft.


Actieve openbaarheid

Lees hier het openbaarheidsbeleid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.