Journalisten, wetenschappers of anderen met een beroepsmatig belang kunnen een bemiddelingsverzoek indienen bij het Adviescollege Openbaarheid en informatiehuishouding.

Wilt u een bemiddelingsverzoek indienen? U leest hier de uitgangspunten voor een bemiddelingsverzoek. 

Ombudsfunctie voor de journalistiek

Het Adviescollege heeft een ombudsfunctie voor de journalistiek. Dat betekent dat het kan bemiddelen bij klachten van journalisten over de afhandeling van Woo-verzoeken door overheidsorganisaties.

De ombudsfunctie van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is een nieuwe stap in het proces van een Woo-verzoek en zal zich in de praktijk moeten bewijzen. De bedoeling is dat de informatieverstrekking aan journalisten sneller en beter zal verlopen.

Wet open overheid (Woo)

In de Wet open overheid is de procedure als volgt beschreven:

  • Journalisten die klachten hebben over de afhandeling van¬†een Woo-verzoek (een informatieverzoek o.b.v. de Wet¬†open overheid) kunnen zich bij het Adviescollege melden.¬†Meestal zal dit gebeuren na een negatief besluit over het¬†Woo-verzoek, in de fase dat de journalist hiertegen¬†bezwaar kan maken bij de overheidsorganisatie.
  • Het Adviescollege bemiddelt tussen partijen. Als dat¬†de zaak niet oplost, volgt een dringend advies aan de¬†betreffende overheidsorganisatie.
  • Een advies van het Adviescollege is niet bindend, maar een¬†overheidsorganisatie kan het advies niet zomaar naast zich¬†neerleggen. Journalisten kunnen bovendien nog steeds op¬†elk moment naar de rechter stappen en daar een¬†overheidsbesluit over openbaarmaking aanvechten.

Het advies van het Adviescollege wordt daarin dan meegenomen.

Wetenschappers en andere onderzoekers

Wetenschappers en andere onderzoekers die beroepsmatig belang hebben bij de openbaarmaking van overheidsinformatie, kunnen het Adviescollege ook inschakelen bij klachten.