Iedereen mag informatie opvragen over wat het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) doet. U maakt dan gebruik van de Wet open overheid. De informatie vraagt u bij ons op via een Woo-verzoek.

Wilt u algemene informatie over de Woo? Neem dan contact op via telefoonnummer 1400 of bekijk deze informatiefilm.

Opvragen informatie ACOI

U kunt vragen om informatie van het ACOI openbaar te maken door een Woo-verzoek te doen. Een Woo-verzoek kunt u schriftelijk, per e-mail of mondeling indienen.

Postadres:

Uw verzoek stuurt u naar:
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)
T.a.v. de Woo-contactpersoon
Postbus 18601
2502 EP DEN HAAG

Mailadres

Het e-mailadres dat u kunt gebruiken is contactpersoonwoo@acoi.nl

Telefoon

Belt u liever? Neem dan contact op met 070-4266643 (Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00)

Toelichting

U hoeft niet te vermelden waarom u de informatie vraagt. Wel moet u vermelden waarover u informatie wilt ontvangen of welk document. Vermeldt ook uw telefoonnummer zodat wij persoonlijk en sneller contact met u kunnen opnemen, mocht dat nodig zijn.

Het Adviescollege maakt vanaf maart 2023 zoveel mogelijk informatie actief openbaar via de website. Ook bij (aanvullende) vragen over informatie die al beschikbaar is, kunt u terecht bij onze Woo-contactpersoon. 

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek. Deze termijn kan nog met twee weken worden verlengd als het gaat om een ingewikkeld of groot verzoek. Als we langer de tijd nodig hebben om te reageren, laten wij u dit schriftelijk weten voordat de eerste vier weken voorbij zijn. We laten dan ook weten waarom het langer duurt.

Uitzonderingen

De Woo kent een aantal uitzonderingen. Zo worden geen persoonsgegevens openbaar gemaakt.

Voor het Adviescollege geldt daarnaast nog dat het college vertrouwelijk moet omgaan met de documenten die van bestuursorganen zijn verkregen en die niet openbaar zijn gemaakt. Het Adviescollege is dan ook niet bevoegd om informatie die afkomstig is van een bestuursorgaan openbaar te maken. Een dergelijk verzoek zal door het Adviescollege worden doorgezonden naar het desbetreffende bestuursorgaan.