Wij willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding sluit zich bij deze procedure aan. 

Deze website is live gegaan op 12-09-2022 en wordt de komende periode nog uitgebreid met extra informatie. Begin 2023 zal de toegankelijkheid getoetst worden middels een audit. Daarna vindt u de toegankelijkheidsverklaring op deze website. 

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem contact met ons op.