Wij willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding sluit zich bij deze procedure aan.  

Deze website is getest op toegankelijkheid op 01-05-2023. Het rapport met bevindingen vindt u hier.  

Op 15 augustus 2023 is een hertest gedaan. De bevindingen na deze hertest kunt u hier vinden. 

Status toegankelijkheidslabel van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via info@acoi.nl 

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u ons tippen via het tip ons formulier.