Het Adviescollege is onafhankelijk en bestaat uit maximaal vijf leden. De collegeleden zijn bij Koninklijk Besluit benoemd.


Onafhankelijk

Het Adviescollege is onafhankelijk en laat zich niet leiden door politiek. De collegeleden zijn vanwege hun deskundigheid en op persoonlijke titel benoemd. Zij zijn geen vertegenwoordiger van de regering, het parlement of een belangenorganisatie.

Sollicitatieprocedure

De collegeleden zijn via een openbare sollicitatieprocedure geslecteerd. Leden zijn minimaal vier jaar lid, tenzij ze op grond van onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden voor het college niet (meer) kunnen uitvoeren. Ontslag en schorsing van collegeleden kan alleen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Tijdsbesteding

De collegeleden besteden een dag per week aan het college, en krijgen daarvoor een vergoeding. Een collegelid werkt niet voor een ministerie of een organisatie die onder een ministerie valt. Daarnaast zijn er spelregels om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Zeggenschap

De minister van Binnenlandse Zaken betaalt de huisvesting, de ICT en de medewerkers van het collegebureau. De minister heeft geen zeggenschap over de werkzaamheden van het Adviescollege en de inhoud van de adviezen. 

Medewerkers collegebureau

Medewerkers van het ondersteunende (college) bureau zijn alleen verantwoording schuldig aan het college en niet aan een minister of aan belangenorganisaties.