Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding wenst zijn communicatie pro-actief beschikbaar te maken op deze website. Op deze pagina vindt u daarom de belangrijkste communicatie van het Adviescollege.

Heeft u vragen over onze communicatie? Neem contact op via info@acoi.nl. 

Recente publicaties

Filteren

Zoek op documentsoort

Zoek op datum

Periode

Datum van

Vanaf

Tot en met

07-12-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Besluit Woo-verzoek over het maken van onderscheid voor het indienen van een bemiddelingsverzoek

In een e-mail van 24 november 2023 is bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) gevraagd alle informatie te verstrekken hoe het ACOI onderscheid maakt, of denkt te kunnen maken, of een burgerjournalist al dan geen bemiddelingsverzoek bij het ACOI in kan dienen. In deze publicatie wordt het besluit en de bijhorende communicatie gepubliceerd. 

Eindbrief bemiddeling journalist RTV Drenthe en Politie Noord-Nederland

Op 2 augustus 2023 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Politie Noord-Nederland zijn verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en de Politie Noord-Nederland.

Eindbrief bemiddeling journalisten Investico en Erasmus MC

Op 4 april 2023 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop het Erasmus MC hun verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en het Erasmus MC.

10-11-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

12-10-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies bemiddeling journalist Nieuwsuur en TU Delft

Op 28 september 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de gang van zaken nadat de journalist een verzoek om openbaarmaking van informatie indiende op 14 juli 2022 over QuTech bij de voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft.

21-09-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Eindbrief bemiddeling Wakker dier en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Op 9 november 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: de NVWA) de verzoeken om informatie behandelt. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen Stichting Wakker Dier en de NVWA.

24-08-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies bemiddeling journalisten Nieuwsuur en het ministerie van Algemene Zaken

Op 22 juli 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de wijze waarop AZ haar Woo-verzoek in behandeling heeft genomen. Naar aanleiding van de klacht is er bemiddeld door het Adviescollege.

Eindbrief bemiddeling journalist De Limburger en Inspectie Leefomgeving en Transport

Op 21 november 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de Inspectie) zijn verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en de Inspectie.

29-06-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies aan de minister van BZK met aanbevelingen over voortgang actieve openbaarmaking

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding vindt het belangrijk dat de overheid snel meer informatie actief openbaar maakt, maar ziet dat de uitwerking hiervan de nodige uitdagingen met zich meebrengt. In deze brief doet het Adviescollege een aantal aanbevelingen om samen de voortgang van actieve openbaarmaking te bevorderen.

15-06-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

01-06-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

11-05-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

20-04-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

06-04-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies bemiddeling journalist The Investigative Desk en ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) stelt dat het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) ruimhartiger en effectiever moet zijn met het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie (COVID-19). Dat kan en moet beter, zo schrijft het college in een advies dat is uitgebracht naar aanleiding van een klacht van een journalist over de afhandeling van Woo-verzoeken.

09-03-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

23-02-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Eindbrief bemiddeling journalist RTV Drenthe en gemeente Aa en Hunze

Op 11 augustus 2022 is een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de wijze waarop de gemeente Aa en Hunze zijn verzoeken om informatie afhandelde. De journalist verzocht de gemeente op 14 februari 2022 op grond van de Woo om informatie over het kappen en herplanten van gemeentelijke bomen over de periode 2016-2021.

09-02-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

26-01-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

12-01-2023 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

Belangrijke overheidsinformatie staat al lang niet meer alleen in rapporten, nota’s of e-mails, maar óók in chatberichten.. Dat geldt zeker voor chatberichten van de politieke en ambtelijke top van overheidsorganisaties. Dat zijn immers personen in sleutelfuncties die bovendien druk bezet zijn en daardoor voor hun werk vaak hun mobiele telefoon gebruiken.

Wij vinden daarom dat hun chatberichten beschikbaar moeten blijven om te kunnen nagaan hoe dingen zijn gelopen. Niet alleen voor vragen van het parlement, maar ook voor informatieverzoeken van journalisten, van wetenschappers, belangengroepen, bedrijven en alle andere burgers. 

Direct naar het advies. 

15-12-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u hieronder de stukken van deze vergadering, uiterlijk twee weken na vaststelling. 

01-12-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

17-11-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u hieronder de stukken van deze vergadering, uiterlijk twee weken na vaststelling. 

03-11-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

20-10-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u hieronder de stukken van deze vergadering, uiterlijk twee weken na vaststelling.

06-10-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

22-09-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

08-09-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

25-08-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

14-07-2022 Collegevergadering ACOI

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.