In het werkprogramma van het Adviescollege Openbaarheid en informatiehuishouding worden de werkzaamheden per jaar beschreven. 

Toelichting werkprogramma

Een eerste opzet van taken

Het Adviescollege is op 1 mei 2022 ingesteld. De werkwijze rond de kerntaken adviseren en bemiddelen zijn in beweging. Per jaar wordt een werkprogramma opgesteld. 

Het Adviescollege heeft de uitdaging dat de organisatie in opbouw is terwijl de winkel al open is. Dat vraagt flexibiliteit en improvisatievermogen. Tegelijkertijd dienen mensen die bij het Adviescollege aankloppen, of bestuursorganen die met een bemiddeling te maken krijgen, wel te weten waar ze aan toe zijn. Dat vraagt om een transparante en toegankelijke houding.

Actuele stand van zaken

Prioriteiten zoals op het moment van schrijven aangegeven in het werkprogramma kunnen gedurende de programmaperiode veranderen. Ook is het mogelijk dat zich tussentijds urgente kwesties aandienen. Op deze pagina zal de actuele stand van zaken worden weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn van bijvoorbeeld adviezen.