Het Adviescollege wordt ondersteund door een ambtelijk collegebureau. Het bureau bestaat uit een secretaris-directeur en (op dit moment) een tiental medewerkers. Zij zorgen voor de voorbereiding van de collegevergaderingen, de beleidsadviezen en bemiddelingszaken.

Taken van het collegebureau

Het collegebureau helpt de leden van het Adviescollege met het voorbereiden van de zaken die als bemiddelingsverzoek of als signaal het Adviescollege bereiken.

Om goed geïnformeerd te zijn en aan te sluiten bij wat er speelt, hebben bureaumedewerkers contact met andere organisaties en experts. Bijvoorbeeld bij de overheid, wetenschap, journalistiek en techniek. Ook verzorgt het bureau de woordvoering en de communicatie van het Adviescollege.

Start in 2022

Het Adviescollege is in mei 2022 gestart en zal de komende periode zijn eerste adviezen uitbrengen. De adviezen worden op deze website gepubliceerd.

Medewerkers Adviescollege

Maak kennis met de medewerkers van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding