Locatie
Schiermonnikoog

Adviescollege vergadering donderdag 24 augustus 2023

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Er zijn 3 documenten beschikbaar.
ACOI publicatie
ACOI bijlage

Verslag strategische sessie college en MT ACOI dd. 29.06.2023

Verslag strategische sessie college en MT ACOI dd. 29.06.2023


Adviescollege vergadering