Locatie
Online

Adviescollege vergadering donderdag 6 oktober 2022

De leden van het Adviescollege komen op regelmatige basis samen voor het collegeoverleg.

In het kader van actieve openbaarmaking vindt u de stukken van deze vergadering zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Er zijn 3 documenten beschikbaar.
ACOI publicatie

Agenda collegevergadering dd 20 oktober 2022

ACOI publicatie
ACOI publicatie
Adviescollege vergadering