Locatie
Den Haag

Presentatie van het advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

Belangrijke overheidsinformatie staat al lang niet meer alleen in rapporten, nota’s of e-mails, maar óók in chatberichten.. Dat geldt zeker voor chatberichten van de politieke en ambtelijke top van overheidsorganisaties. Dat zijn immers personen in sleutelfuncties die bovendien druk bezet zijn en daardoor voor hun werk vaak hun mobiele telefoon gebruiken.

Wij vinden daarom dat hun chatberichten beschikbaar moeten blijven om te kunnen nagaan hoe dingen zijn gelopen. Niet alleen voor vragen van het parlement, maar ook voor informatieverzoeken van journalisten, van wetenschappers, belangengroepen, bedrijven en alle andere burgers.

Er zijn 12 documenten beschikbaar.
ACOI publicatieFase: Start
ACOI bijlageFase: Start

Verduidelijking behandeling adviesaanvraag


ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang
ACOI publicatieFase: Resultaat

'Kan dit weg?' 'Nee'

Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.

ACOI bijlageFase: Resultaat

ACOI bijlageFase: Resultaat

ACOI bijlageFase: Resultaat

ACOI bijlageFase: Resultaat

Meest gestelde vragen over het advies

Meest gestelde vragen advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

Adviezen