Eén van de kerntaken van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is advisering aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over hun plannen om de openbaarheid en de digitale informatiehuishouding van de overheid te verbeteren.

In dit dossier leest u over het onderzoek en de activiteiten van het Adviescollege om tot dit advies te komen. Op 23 mei is het advies 'Alles is niets' aangeboden aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering van BZK, Alexandra van Huffelen, en de staatssecretaris Cultuur en Media van OCW, Fleur Gräper, tijdens de ontbijtsessie 2 jaar Wet open overheid.

Direct naar het advies.

Start

In deze brief aan de minister van BZK is destijds beschreven hoe het Adviescollege invulling zou geven aan zijn wettelijke taak om te adviseren over de meerjarenplannen.

Toon 1 bijlage
Verberg 1 bijlage
ACOI bijlageFase: Start

Brief advies over aanpassing meerjarenplan informatiehuishouding

In deze brief aan minister Hanke Bruins Slot wordt besproken hoe het Adviescollege invulling zal geven aan zijn wettelijke taak om te adviseren over de meerjarenplannen van de informatiehuishouding.

Voortgang

Op verzoek van het Adviescollege is door de IOE, de VNG, het IPO en de UvW een actueel beeld geschetst van de staat van de digitale informatiehuishouding van de overheid. Deze rapportages zijn op 18 september 2023 gepubliceerd. De onderzoeken en daaropvolgende publicaties zijn een bron van informatie geweest voor het advies over de meerjarenplannen.

Op 17 januari 2024 is een onderzoeksrapport gepresenteerd, waarin het ACOI terugblikt op 35 jaar werken aan een betere digitale informatiehuishouding bij de overheid.

Ook is op 6 februari 2024 op verzoek van de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering een advies uitgebracht over de evaluatie van de functie van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding aan de bewindspersonen van BZK en OCW. 

Toon 12 bijlagen
Verberg 12 bijlagen
ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

Preadvies VNG brief aan ACOI


ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

Vragen ACOI naar de stand van zaken over de informatiehuishouding van de rijksoverheid

Vragen ACOI Informatiehuishouding preadvies meerjarenplannen open overheid aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed


ACOI bijlageFase: Voortgang


ACOI bijlageFase: Voortgang

Groundhog Day

Terugkerende patronen bij 35 jaar werken aan een betere digitale informatiehuishouding bij de overheid.


ACOI bijlageFase: Voortgang

Groundhog Day (English version)

Recurring patterns in 35 years of work on improving the governments digital information management.


ACOI bijlageFase: Voortgang

ACOI bijlageFase: Voortgang

Resultaat

Veel gaat goed, maar de gestelde doelen voor het op orde krijgen van de informatiehuishouding worden niet gehaald. Dit concludeert het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) in het advies ‚ÄėAlles is niets‚Äô over de meerjarenplannen van de overheid voor de verbetering van de informatiehuishouding.

Toon 2 bijlagen
Verberg 2 bijlagen
ACOI publicatieFase: Resultaat

Alles is niets

Advies over meerjarenplannen van de overheid voor de digitale informatiehuishouding.

Vervolg

Op 10 juni 2024 neemt staatsssecretaris het besluit om de functie van Regeringscommissaris Informatiehuishouding te be√ęindigen. Ook geeft ze in die brief een eerste reactie op het voorstel van het ACOI om een Nationaal Co√∂rdinator Openbaarheid en Informatiehuishouding aan te stellen. Het ACOI heeft daar kort op gereageerd in zijn brief van 17 juni aan de staatssecretaris.¬†

Op 25 juni 2024 heeft de staatssecretaris vervolgens een brief aan de Tweede Kamer gestuurd betreffende openstaande motie en toezeggingen Wet open overheid (Woo). Hierin reageert de staatssecretaris o.a. op de reactie van het ACOI op het besluit om geen Nationaal Coördinator aan te stellen (brief van 17 juni).

Toon 3 bijlagen
Verberg 3 bijlagen