Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding heeft advies uitgebracht aan de bewindspersonen van BZK en OCW over de functie van Regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Het college constateert dat de tijd van aanjagen en signaleren voorbij is: hoog tijd voor aanpakken en uitvoeren. Vandaar het advies om de functie van Regeringscommissaris te beƫindigen en een Nationaal Coƶrdinator Uitvoering aan te stellen om namens BZK en OCW de daadwerkelijke uitvoering van de Woo en Archiefwet te realiseren.

ā€œRegeringscommissaris Arre Zuurmond heeft met zijn gedrevenheid en scherpe analyses het belang van goede infomatiehuishouding en openbaarheid mede op de kaart gezet. Nu is het de hoogste tijd voor een volgende stap: knopen doorhakken en meters maken.ā€

Ineke van Gent, voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Openbaarheid is een werkwoord

De kern van het advies over de Regeringscommissaris Informatiehuishouding, is een oproep aan de bewindspersonen van BZK en OCW om de politieke wil rond openbaarmaking en informatiehuishouding te vertalen in gezamenlijk eigenaarschap.

Dit is geheel in lijn met het ACOI Position Paper ā€œOpenbaarheid is een werkwoordā€ en vertaalt zich in de volgende adviezen:Ā