Op 11 oktober 2022 is tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Algemene Zaken in de Tweede Kamer gesproken over het rapport De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (de Inspectie). Tijdens dat debat kwam het advies ter sprake dat het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding zal uitbrengen over de omgang met berichtendiensten.

Adviesaanvraag

Het Adviescollege heeft op 29 augustus 2022 deze adviesaanvraag ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Brief aan regering en parlement

De Inspectie constateert in haar rapport dat het huidige Rijksbeleid voor berichtendiensten niet voldoet aan de Archiefwet. Ineke van Gent, voorzitter van het Adviescollege, schrijft in een brief aan de regering en het parlement: “Om misverstanden te voorkomen, acht ik het relevant om de rol en het advies van het Adviescollege nader toe te lichten, ook in relatie tot de rol en het rapport van de Inspectie. Ons advies zal aan het oordeel van de Inspectie niets veranderen. In het advies zal het Adviescollege ingaan op de diverse relevante aspecten die een rol spelen bij de archivering van sms- en chatberichten. Het wordt een praktisch advies over een verantwoorde uitvoering van de huidige wetgeving."

Het advies over berichtendiensten zal naar verwachting medio januari aangeboden worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Lees de brief van het Adviescollege aan de minister-president.