Op 28 september 2022 heeft een onderzoeksjournalist van Nieuwsuur een klacht ingediend bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Aanleiding voor de klacht was de gang van zaken nadat de journalist een verzoek om openbaarmaking van informatie indiende op 14 juli 2022 bij de voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft.

Het Woo-verzoek had (onder meer) betrekking op de kwestie rond natuurkundige en universiteitshoogleraar Leo Kouwenhoven die in 2020 in opspraak raakte omdat hij een publicatie in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature uit 2018 terugtrok. Dit omdat er twijfel was ontstaan over de wetenschappelijke zuiverheid van het betreffende onderzoek.

Drie aanbevelingen

Naar aanleiding van de klacht is er bemiddeld door het Adviescollege. Helaas is er in deze zaak niet op alle punten voldoende overeenstemming bereikt. Het Adviescollege heeft daarom een advies uitgebracht. 

Aanbevelingen Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

  1. Draag voldoende zorg voor controlemechanismen in de organisatie zodat het correct uitvoeren van de Woo niet langer staat of valt met de medewerking van individuele bij de aangelegenheid betrokken personen.
  2. Maak voor de verzoeker inzichtelijk waarom de zoekslag hier uitputtend is (geweest) en/of voer een aanvullende zoekslag uit waar nodig en gewenst.
  3. Wees bij de afhandeling in bezwaar zo transparant mogelijk.