Lydia Bremmer vervulde voor haar huidige directeurschap verschillende functies bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar begon haar carrière als journalist bij Trouw. Zij weet dus als geen ander waar de informatiebehoefte van een journalist zit, maar ook hoe je als ambtenaar om moet gaan met een informatie- of Woo-verzoek. ‘Beide onderdelen van mijn carrière hebben dus meerwaarde in mijn huidige functie,’ zegt ze.

Tunnelvisie voorkomen

Bremmer en haar collega’s van het collegebureau ondersteunen het adviescollege in zijn taken en bereiden vergaderingen voor, stellen beleidsadviezen op en bemiddelen. Bremmer: ‘Wat het collegebureau zo bijzonder maakt, is de grote intrinsieke motivatie van onze medewerkers. Men wil echt een rol spelen bij een meer open en transparante overheid.’ Lees het volledige interview hier.