“Een Woo-verzoek mag geen hindernisbaan zijn.”

Het ministerie van Algemene Zaken is tekortgeschoten bij de behandeling van een Woo-verzoek van een journalist van Nieuwsuur. Het ministerie had een meer oplossingsgerichte en actieve houding moeten aannemen bij de Woo-afhandeling en de bemiddeling. Tot deze ernstige conclusie komt het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) in een advies aan minister-president Mark Rutte naar aanleiding van een niet-geslaagde bemiddelingspoging tussen zijn ministerie en journalisten van Nieuwsuur.

De betreffende journalist diende in juli 2022 bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht in over de wijze waarop AZ haar Woo-verzoek in behandeling heeft genomen. Nieuwsuur wilde openbaarheid van stukken om een reconstructie te kunnen maken van het denken in kabinetskringen over het begrip ‘groepsimmuniteit’. Naar aanleiding van de klacht is er bemiddeld door het Adviescollege, maar helaas zonder succes.

Het ministerie van AZ concludeerde ruim twee jaar na het indienen van het eerste verzoek en een jaar na de start van de bemiddeling dat de aangetroffen documenten formeel-juridisch gezien niet relevant zijn en de journalist opnieuw een verzoek moest indienen. Dit ondanks de medewerking van de journalist die actief heeft meegedacht en oplossingen heeft aangedragen om te komen tot een goede invulling van het verzoek.

Het Adviescollege is van oordeel dat het ministerie van Algemene Zaken bij de afhandeling van dit Woo-verzoek onvoldoende behulpzaam is geweest en uiteindelijk ook niet aan de bemiddeling heeft meegewerkt zoals op basis van de Woo verwacht mag worden. Ineke van Gent, voorzitter van het ACOI: “Publieke informatie is niet van de overheid, maar van ons allemaal. De afhandeling van een Woo-verzoek is geen gunst waarvoor de verzoeker eerst een hindernisbaan dient af te leggen om vervolgens op een gesloten vesting te stuiten. Elk bestuursorgaan moet behulpzaam en open zijn wanneer burgers om openbaarmaking van overheidsinformatie verzoeken.”


Noot voor de redactie:

Perscontact: Lars Walder, woordvoerder
Lars.walder@acoi.nl / 0631019868