Locatie
Fruin-Mullerzaal, Nationaal Archief

Op 1 januari 2021 werd Arre Zuurmond aangesteld als Regeringscommissaris Informatiehuishouding. De afgelopen twee jaar heeft hij naast kritisch meekijken ook verschillende oplossingen geboden die moeten bijdragen aan een structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de overheid.

De aanstelling van Arre over een termijn van 2 jaar loopt binnenkort ten einde. Binnen die periode heeft hij veel mensen gesproken, hulp ontvangen en intensief samengewerkt richting deze verbetering. 

Op 14 december wordt samen terug gekeken naar de afgelopen twee jaar, met vooral een oog op de toekomst. De adviezen voor het nieuwe kabinet worden toegelicht, even als de bouwstenen om de transformatie richting een responsieve overheid in gang te zetten.

Er zijn veel keukentafelgesprekken, Open Donderdagen, uitwisselingen op LinkedIn en de website geweest. Het werk van Arre wordt afrond met een analyse, beschouwing en aanbeveling. Deze eerste aanzet wordt deze middag met de aanwezigen besproken.

Overig