IHH congres Rijks-I-Trainees

In 2022 heeft het RIT aan het LOC gevraagd om IHH op te nemen in het programma van alle (ongeveer 70) I-trainees van lichting 7 (ICT, Data en Cyber). De insteek is om IHH een serieuze plek in het programma te geven. Meerdere trainees hebben op dit moment ook een IHH-gerelateerde opdracht. In de ochtend van 12 april 2023 organiseren we in samenwerking met het Leerhuis IHH (te DH) een klein congres over het onderwerp IHH. We behandelen het belang van IHH (door het Leerhuis IHH), het programma Open Overheid (door het Open op Orde Team) en de toekomst van IHH (door collega’s die zich bezig houden met het Future Lab).

Lydia Bremmer zal vanuit het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding aanwezig zijn. 

Overig