“In de afgelopen jaren heb ik in veel verschillende rollen met landelijke, provinciale en lokale overheden en overheidsorganen te maken gehad, als burger, lokaal politicus, rijksambtenaar, adviseur en directeur van culturele en maatschappelijke organisaties.

Daar heb ik de vaste overtuiging aan overgehouden dat overheden beter functioneren als ze zich ervan bewust zijn dat de samenleving met hen meekijkt en dat de informatie die ze beheren niet van henzelf maar van iedereen is. Zo wordt Openbaar Bestuur letterlijk wat het moet zijn: bestuur in openheid en openbaarheid.

Die visie heb ik ook uitgedragen toen ik algemeen rijksarchivaris/directeur van het Nationaal Archief was en ik verheug mij erop ook vanuit diezelfde visie aan het werk te gaan als lid/vicevoorzitter van het ACOI” 

Huidige activiteiten

In het dagelijks leven ben ik directeur/bestuurder van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), die met OBA Oosterdok en 27 andere bibliotheekvestigingen in en om Amsterdam kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk houdt.

Daar leer ik dagelijks hoe groot de behoefte aan kennis en informatie is en hoeveel we, juist in de huidige tijd, op dat gebied nog veel hebben te doen.

Portefeuille taken ACOI:
Vicevoorzitter, actieve openbaarmaking, verbetering informatiehuishouding, organisatie openbaar bestuur.

Ervaring

Lid Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding · part-time
Juni 2022 - Nu
Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Directeur / bestuurder OBA

Openbare Bibliotheek Amsterdam · full-time
Juli 2014 - Nu
Amsterdam

Algemeen rijksarchivaris

Nationaal Archief · full-time
2007-2014
Den Haag

Lid Stadsdeelraad

Stadsdeelraad Amsterdam-Noord · part-time
2002-2006
Amsterdam

(plv.) Directeur Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap · full-time
2000 - 2007
Den Haag
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/martin-berendse-95154b94/