“Digitalisering kan leiden tot meer participatie van burgers in het bestuur - meekijken en meedoen. Het kan leiden tot gezondere verhoudingen en meer wederzijds vertrouwen.

Maar in de praktijk tussen overheid en burgers zien we nu juist een groeiende informatiedisbalans die leidt tot een machtsdisbalans. Die balans herstellen zie ik als een belangrijke taak voor de nieuwe Woo en dit Adviescollege.” 

Huidige activiteiten

Ik ben directeur van de Open State Foundation, die ijvert voor open en herbruikbare overheidsinformatie. Daarnaast zet ik mij in voor inheemse volken, met name Noord-Amerikaanse indianen. Via internationale missies van de OVSE doe ik mee aan het bevorderen van vrije en eerlijke verkiezingen.

Ervaring
Lid Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding · part-time
Oktober 2022 - Nu
Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Directeur
Open State Foundation · full-time
2020 - nu
Amsterdam
Directeur
Transparency International Nederland · full-time
2019 - 2020
Amsterdam
Auteur van ‘Veerkracht, Indianen van nu over de wereld van morgen’ en ‘Indianen, Beelden van een niet-verdwenen volk’
· eigen baas
2016 - nu
Den Haag
Directeur
The Hague Institute for Global Justice · full-time
2014-2015
Den Haag
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/servwiemers/