Donderdag 19 januari presenteerde het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding om 09:45 zijn advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid. Hierin geeft het Adviescollege antwoord op de vraag hoe overheidsorganen op een verantwoorde manier met chatberichten kunnen omgaan. Het Adviescollege richt zich daarbij op alle overheidsorganen in Nederland. Voorzitter Ineke van Gent overhandigde het advies aan Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hier vindt u foto's, de infographic en de uitlegvideo voor gebruik in uw communicatie. 

Mocht u deze willen gebruiken, dan graag met Copyright: Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Persfoto's

 Klik op de foto voor download

 Klik op foto voor download

 Klik op foto voor download

 Klik op foto voor download

Diverse afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een download van de cover van het advies.


Infographic

Download hier de infographic: Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid. De PDF vindt u op www.acoi.nl/chatberichten


Video 

Download deze video
Uitgeschreven tekst

Een transparante overheid vinden
we dusdanig belangrijk...
dat dit is verankerd in
de Wet open overheid...
voorheen bekend als de Wob.

Deze wet bepaalt
dat iedereen recht heeft...
op toegang tot
overheidsinformatie.

Die informatie staat
al lang niet meer alleen...
in rapporten, nota’s
of e-mails...
maar ook in chatberichten.

Het is van belang dat
ook die informatie...
beschikbaar is en blijft.

Het Adviescollege Openbaarheid
en Informatiehuishouding...
ACOI...
heeft een duidelijk
advies uitgebracht...
over het beheren en bewaren
van chatberichten bij de overheid...
Sla de chatberichten van
personen in sleutelfuncties op...
in een door de organisatie
beheerd systeem.

Het gaat dan om
chatberichten van...
bewindslieden, bestuurders
en de ambtelijke top.

Doe dit structureel,
als geheel...
en zoveel mogelijk
geautomatiseerd.

Zo wordt het
gemakkelijker om...
ook chatberichten
te verzamelen...
bij een informatieverzoek op
grond van de Wet open overheid.

De organisatie bewaart alleen
de chatberichten van...
bewindslieden en bestuurders
blijvend.

Chatberichten van de
ambtelijke top worden tijdelijk bewaard.

Chatberichten van alle andere
overheidsmedewerkers...
mogen gewoon op hun
telefoon blijven staan.

Zij kunnen die
berichten wissen...
als ze die niet meer
nodig hebben.

Overheidsorganisaties moeten
dit advies zelf omzetten in beleid...
én opnemen in hun
openbare selectielijst.

Zo voldoen zij aan
de Archiefwet.

Kortom;

Zorg voor goed beheer
van overheidsinformatie...
ook van chatberichten.

Dit is van belang voor het
goed functioneren van...
ons openbaar bestuur en
de democratische rechtstaat.

Bekijk het volledige advies
en ga ermee aan de slag!

Meer weten?
Kijk op ACOI.nl

Op www.acoi.nl/chatberichten vindt u het advies en extra materiaal.