Op 17 juli 2023 hebben journalisten van Follow the Money bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) een klacht en verzoek tot bemiddeling ingediend. De klacht zag op het overschrijden van de beslistermijn bij een Woo-verzoek over het STAP-budget, waarbij het ministerie herhaaldelijk de beslistermijn uitstelde en afspraken niet nakwam.

Daarnaast werd zonder overleg door het ministerie besloten om het besluit op te delen in deelbesluiten, zonder duidelijkheid te geven over het aantal deelbesluiten of wanneer deze zouden worden toegestuurd. Ook werd een door de journalisten ingediend verzoek voor een interview afgewezen. Het gevolg was dat de journalisten belemmerd werden in hun onderzoek naar het STAP-budget.

De bemiddeling is geslaagd

Tijdens de bemiddeling zijn afspraken gemaakt over de fasering van de resterende deelbesluiten en is de besluitvorming conform deze afspraken afgerond. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de journalisten van Follow the Money en de secretaris-generaal van het ministerie van SZW. In dit gesprek is het belang van een vlotte en ruimhartige toegang tot overheidsinformatie besproken. Lees hier de eindbrief.

De waarde van informatie

Uit de bemiddeling volgt dat de waarde van informatie na verloop van tijd kan afnemen. Een vlotte afhandeling van elk Woo-verzoek is daarom van groot belang. Dit belang speelt nog sterker bij een verzoek van een journalist over een op dat moment maatschappelijk relevant onderwerp.

Daarnaast is het eenzijdig opdelen van het besluit in deelbesluiten in strijd met de Woo. Bij omvangrijke verzoeken dienen in overleg met de verzoeker afspraken gemaakt te worden over een fasering in deelbesluiten die werkbaar zijn voor zowel de overheid als de verzoeker. Zeker voor journalisten is dit van belang, zodat zij een planning kunnen maken voor hun onderzoek en de samenleving tijdig kunnen informeren over maatschappelijke relevante onderwerpen.