Op 9 november 2022 is namens Stichting Wakker Dier bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht ingediend. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: de NVWA) de verzoeken om informatie behandelt. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen Stichting Wakker Dier en de NVWA.

Met het indienen van een klacht en het opstarten van een bemiddeling beoogde Stichting Wakker Dier dat de verzoeken alsnog voortvarend en volledig zouden worden afgehandeld én dat er betere en duurzame contacten zouden ontstaan met de NVWA ten behoeve van toekomstige openbaarmaking van voor het publiek relevante informatie.

Bemiddeling is beëindigd

Op 11 september 2023 heeft een laatste gesprek plaatsgevonden, waarmee de bemiddeling is beëindigd. Het Adviescollege zal niet overgaan tot het uitbrengen van een advies. Vijf verzoeken van Stichting Wakker Dier zijn tijdens de bemiddeling afgehandeld. De bemiddeling is geslaagd omdat er tijdens de bemiddeling concrete afspraken zijn gemaakt over de afhandeling van de verzoeken en omdat de verzochte informatie alsnog daadwerkelijk openbaar is gemaakt.

Daarnaast is er in het belang van toekomstige verzoeken een start gemaakt met het verbeteren van de onderlinge contacten. De bemiddeling heeft geholpen om blokkades weg te nemen en binnen de NVWA is ingezet op structurele verbetering van de behandeling van informatieverzoeken. Zowel het contact met Stichting Wakker Dier als met andere ngo’s is verbeterd. Daarover zijn alle partijen tevreden.

Open en behulpzaam

Het Adviescollege waardeert het dat zowel Stichting Wakker Dier als de NVWA zich behulpzaam en open hebben opgesteld. Tijdens de bemiddeling werd duidelijk dat de NVWA concrete stappen zet om de behandeling van Woo-verzoeken te verbeteren. Ook Stichting Wakker Dier ervaart verbetering. Daarnaast maakt de NVWA werk van actieve openbaarmaking. Het is belangrijk om belangenorganisaties, zoals Stichting Wakker Dier, daarbij te (blijven) betrekken. Zij vervullen een belangrijke functie in onze democratie.