De Tweede Kamer heeft het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding eind mei 2023 verzocht een advies uit te brengen over de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot de stukken over de vliegramp in de Bijlmer die zich in het Nationaal Archief bevinden.

Na het voeren van gesprekken met belangengroepen en divers archiefonderzoek laten de 'tussenbevindingen' zien dat er mogelijkheden zijn om de openbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. De Tweede Kamer is op de hoogte gebracht van deze bevindingen via bijgaande brief.

Het Adviescollege verwacht het volledige advies in april 2024 uit te kunnen brengen. Benieuwd naar de huidige stand van zaken? Bekijk het dossier.