In nummer 8 van het VNG magazine wordt Ineke van Gent geïnterviewd over de implementatie van de Wet open overheid (Woo). 

‘Het is soms echt nog even zoeken’

Twee jaar na de invoering van de Wet open overheid zijn gemeenten druk bezig de nieuwe regels te implementeren, ziet Ineke van Gent. Ze moeten daarbij niet allemaal zelf uitzoeken hoe het moet, maar vooral met elkaar in gesprek over de nieuwe regels. 

‘Het kon minder’. Ineke van Gent is weliswaar burgemeester van het Friese Schiermonnikoog, haar Groningse achtergrond verhult ze niet als ze de inspanningen duidt die gemeenten hebben gedaan sinds de invoering van de Wet open overheid (Woo). Die wet is sinds twee jaar de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sindsdien is Van Gent naast haar burgemeesterschap voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI), dat overheden adviseert over de omgang met openbaarheid, en in specifieke Woo-verzoeken kan bemiddelen tussen de verzoeker en de overheid. ‘Gemeenten’, ziet ze, ‘doen erg hun best om de wet te implementeren. Ze zijn er druk mee bezig.’

De nieuwe onderdelen van de Woo vallen grofweg in twee onderdelen uiteen. Ten eerste gaat de wet uit van actieve openbaarmaking, ten tweede vereist de Woo dat overheden hun informatiehuishouding op orde hebben. Daarbij gaat het erom dat gemeenten weten welke informatie bewaard moet worden, en hoe ze die dan moeten bewaren.
In januari zette de ACOI-voorzitter bestuurders op scherp. ‘Doe niet zo krampachtig over openbaarheid,’ schreef Van Gent in een opiniestuk in de Volkskrant. ‘Openbaarheid van bestuur is niet eng of lastig.’ Nu herhaalt ze die boodschap. ‘Ik ben wel voor een beetje meer relaxedheid.’

Lees hier het volledige artikel of download het artikel als PDF