Deze week is in de Tweede Kamer het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2022 gepresenteerd. Vanwege het thema van het boek, Openbaarheid in politiek en bestuur, was Ineke van Gent, voorzitter van het college Openbaarheid en Informatiehuishouding uitgenodigd als gastspreker. Zij sprak over de noodzaak van openbaarheid, niet alleen als plicht van de overheid en een recht van burgers, maar vooral ook als instrument om de democratie te laten werken.

Recent hebben diverse kwesties, zoals de toeslagenaffaire en incidenten tijdens de langdurige kabinetsformatie van 2021-2022, geleid tot pleidooien voor meer transparantie als onderdeel van ā€˜een nieuwe bestuurscultuurā€™. Die pleidooien zijn niet nieuw. De praktijk wijst echter steevast uit dat politiek en bestuur meestal terugvallen op vertrouwelijkheid en beslotenheid. In Openbaarheid in politiek en bestuur. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2022 wordt dit thema uitgewerkt.

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2022

Het boek bevat bijdragen over de ontwikkeling van de Archiefwet, de grens tussen publiek en privƩ in kwesties rond het Koninklijk Huis, de rol van klokkenluiders in de parlementaire geschiedenis, de publieke informatievoorziening vanuit het kabinet in tijden van crisis, de ontwikkeling van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en over de informatieplicht van de regering aan de Tweede Kamer. Het jaarboek kent verder als gebruikelijk necrologieƫn van recent overleden politici, de kroniek van het afgelopen parlementaire jaar en een aantal boekbesprekingen.

Sprekers

Tijdens de presentatie van het boek, spraken ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, over openbaarheid in politiek en bestuur.

Lees hier de speech van Ineke van Gent.Ā