Locatie
Nationaal Archief Den Haag

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor ook een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) heeft – in samenwerking met de VVOJ en NVJ – een onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksinstituut CenterData. Het onderzoeksrapport wordt op 26 oktober naar buiten gebracht. Serv Wiemers presenteert namens het ACOI de belangrijkste bevindingen aan de journalistiek en andere belangstellenden.

Daarnaast zullen Folkert Jensma (NVJ-bestuurder) en Bas van Beek (Woo-specialist van FTM) op het onderzoek reflecteren. Waar zien zij de knelpunten én oplossingen? Hoe krijg je als journalist inzicht in hoe de overheid te werk is gegaan? Daarbij is ruimte voor het gesprek. Na afloop is er een borrel.

De presentatie vindt plaats in het Nationaal Archief (naast Den Haag Centraal). Vriendelijk verzoek je aan te melden zodat we rekening kunnen houden met het aantal mensen. De toegang is gratis. 

Presentaties