Locatie
Amsterdam

De Tweede Kamer heeft in mei 2023 aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) gevraagd om een advies uit te brengen over de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot stukken over de oorzaak van de Bijlmerramp. Het gaat dan om stukken van de voormalige Raad voor de Luchtvaart. 

In dat kader spreken we vandaag met nabestaanden van slachtoffers van de Bijlmerramp en bewoners van de Bijlmermeer. We voeren met diverse belangengroepen gesprekken. Deze gesprekken dragen bij om antwoord te geven op de hoofdvraag: welke mogelijkheden zijn er om de openbaarheid van en toegankelijkheid tot dit archief te vergroten. 

Eind 2023 hebben we gesprekken gevoerd met luchtvaartongevaldeskundigen, journalisten, wetenschappers en onderzoekers. 

Het Adviescollege verwacht begin april 2024 een advies uit te kunnen brengen.

Overig