De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2023 aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) gevraagd om een advies uit te brengen over de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot stukken over de Bijlmervliegramp. Op 6 juli 2023 heeft het Adviescollege zijn plan van aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het gaat om stukken van de voormalige Raad van de Luchtvaart, die zich inmiddels bij het Nationaal Archief bevinden. Door openbaarheidsbeperkingen van de Archiefwet én het internationale luchtvaartverdrag kunnen mensen de stukken in de praktijk echter niet raadplegen, en gezien de gestelde termijn zou dit nog tot 2062 kunnen duren. De hoofdvraag voor het Adviescollege is welke mogelijkheden er zijn om de openbaarheid van en toegang tot de dossiers te vergroten.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer met daarbij het plan van aanpak.