Locatie
Den Haag

Advies aan VWS

Het Adviescollege kan op grond van de Woo advies uitbrengen naar aanleiding van een klacht van een journalist, wetenschapper of andere verzoekers met een beroepsmatig belang. Bemiddeling door het Adviescollege is erop gericht een goede uitkomst te vinden die recht doet aan letter en geest van de Woo.

Hier kunt u het advies inzake het Woo-verzoek naar informatie met betrekking tot COVID-19 vinden. Aanleiding voor het advies is een klacht van een freelance journalist over de wijze waarop VWS zijn woo-verzoek behandeld heeft.

Er zijn 5 documenten beschikbaar.
ACOI publicatie

Advies inzake Woo-verzoek naar informatie m.b.t. COVID-19

Het Adviescollege kan op grond van de Woo advies uitbrengen naar aanleiding van een klacht van een journalist, wetenschapper of andere verzoekers met een beroepsmatig belang. Bemiddeling door het Adviescollege is erop gericht een goede uitkomst te vinden die recht doet aan letter en geest van de Woo.

ACOI bijlage

ACOI bijlage

Tijdlijn

Vanaf verzoek tot adviesAdviezen