Op 23 mei aanstaande organiseert de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken (MCOIG) een ontbijtsessie (van 9:00 uur tot 11:00 uur) waarin de nieuwste ontwikkelingen van de Wet open overheid centraal staan.

Vaste tafelgast is staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK, digitalisering), en deze keer wordt zij vergezeld door haar ambtsgenoot staatssecretaris Fleur GrƤper (OCW). Gastheer is Bas Eenhoorn, hij neemt de honneurs waar voor Arre Zuurmond die helaas zijn functie als regeringscommissaris Informatiehuishouding eerder dan verwacht moest neerleggen. De sessie vindt plaats in de Centrale Bibliotheek in Den Haag en u kunt er online bij zijn.

Aan het exacte programma wordt nog gewerkt, maar een aantal programmaonderdelen staat al vast.Ā Zo zalĀ Martin Berendse, vicevoorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI), in gesprek gaan met de staatssecretarissen over het advies van het ACOI over het meerjarenplan digitale informatiehuishouding van BZK en OCW en dat van de koepelorganisaties (VNG, IPO en UvW).Ā Welke verbeterpunten draagt het Adviescollege aan? Verder zal de MCOIG een update geven over de plannen, wordt er een prangende Woo-verzoek-casus ontleed en worden er maatschappelijke organisaties uitgenodigd die vanuit hun perspectief belichten hoe het staat met de informatierelatie overheid-burgers.

U kun zich aanmelden via dezeĀ linkĀ om de ontbijtsessieĀ onlineĀ bij te wonen.

Overig