Locatie
Den Haag

Expertsessie 28 september 2022

Deze dag vond een eerste expertsessie plaats in het kader van het advies berichtenverkeer. Totaal zijn er 80 genodigden welke worden zijn verspreid over vier bijeenkomsten. In elk van de sessies is een mix van experts aanwezig uit de wetenschap, overheid en (archief)toezicht, de journalistiek, de advocatuur en het bedrijfsleven.

De verslaglegging gebeurt met een geconsolideerd verslag van alle sessies in een zakelijke en geanonimiseerde weergave.

De inzichten uit de sessies worden meegenomen in het advies over de duurzame toegankelijkheid van digitaal berichtenverkeer aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Expertsessies