Na verzending ontvangt u een kopie van het door u ingevulde formulier en extra gegevens om contact op te nemen. 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u hebt ingevuld om u op de juiste wijze terug te koppelen. Uw gegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt. 

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Waarom worden deze gegevens gevraagd?
Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Tenzij wij uw toestemming hebben om de gegevens te delen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval zolang dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw verzoek. 

Wat zijn uw rechten?
Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina Privacy.

Akkoordverklaring