Het Adviescollege is op zoek naar een lid van het college dat een aanvulling levert op de bestaande expertise. Een gevarieerde achtergrond (openbaar bestuur, bedrijfsleven, wetenschap etc.) is van belang, alsmede inclusiviteit en diversiteit in de gelederen.

Specifiek voor deze functie zoeken wij iemand met grote aantoonbare belangstelling voor de verhouding tussen burger en overheid, over ervaring beschikt in het beschermen van de belangen van de burger ten opzichte van de overheid in een democratische rechtsstaat, en doordrongen is van de notie dat de verhouding tussen burger en overheid, naast een juridische, ook een sociale dimensie heeft. Bij voorkeur heeft u ervaring met het werken binnen een grote overheidsorganisatie, en bent u bekend met de uitdagingen die dat werk met zich meebrengt.

Mensen met een bi-culturele achtergrond en mensen met een beperking worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Lees hier het volledige profiel