Op 18 september 2023 heeft de Stichting Borsele tot de kern bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) een klacht en verzoek tot bemiddeling ingediend.

De stichting Borsele tot de kern maakt zich zorgen over de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales in de gemeente Borsele. In dat kader waren er twee Woo-verzoeken door de stichting ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De behandeling van de verzoeken duurde lang en de communicatie werd als stroef ervaren. Dit waren dan ook de redenen om een klacht in te dienen bij het Adviescollege. 

De bemiddeling is geslaagd

Tijdens de bemiddeling zijn de Woo-verzoeken afgehandeld, waarmee voor dat deel aan de informatiebehoefte van de stichting is voldaan. Daarnaast werd op basis van het gezamenlijke gesprek duidelijk dat bij zowel de stichting als bij het ministerie van EZK de wens bestaat om ook in de toekomst op basis van vertrouwen met elkaar in gesprek te blijven. Het is voor de stichting van belang dat niet enkel wordt ‘gezonden’, maar dat de omwonenden ook bevraagd worden, zodat zij daadwerkelijk worden betrokken. Het ministerie van EZK heeft aangegeven zich hiervoor in te zullen zetten. Ook wil het ministerie van EZK meer relevante informatie actief openbaar maken. Lees hier de eindbrief.

Zet de informatiebehoefte centraal

In de optiek van het Adviescollege moet de vraag naar de informatiebehoefte van de verzoeker bij de behandeling van een Woo-verzoek centraal staan. Door snel contact te zoeken en een open gesprek te voeren met de verzoeker kan escalatie worden voorkomen. Zeker bij ruimtelijke plannen die een algemeen belang dienen en tegelijkertijd veel impact hebben op omwonenden, is goed contact en een goede informatievoorziening vanuit de overheid belangrijk.