Op 20 februari 2024 heeft een journalist van Omroep West bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) een klacht en verzoek tot bemiddeling ingediend.

De klacht zag op het uitblijven van besluitvorming door het Rijksvastgoedbedrijf (onderdeel van het ministerie van BZK), terwijl het verzoek op 1 maart 2023 was ingediend.

De bemiddeling is geslaagd

Tijdens de bemiddeling werd duidelijk dat het concept besluit al enige tijd gereed was, maar dat deze bij de afstemming met het ministerie van BZK was blijven liggen. Deze fout is hersteld en het Woo-besluit met bijbehorende documenten is naar de verzoeker gestuurd. Daarbij is excuses gemaakt voor de gang van zaken. Ook gaat het Rijksvastgoedbedrijf aan de slag met het verbeteren van het Woo-proces. Lees hier de eindbrief.

Goed en continue contact is essentieel

Uit de bemiddeling volgt dat goed en continue contact met een verzoeker essentieel is. Verzoekers weten vaak niet wat de status is van hun Woo-verzoek en hoe het interne proces is vormgegeven. Houd hen daarom op de hoogte van de voortgang en betrek heb bij het hele proces. Zorg daarbij dat je als behandelaar open bent over de processtappen die nodig zijn om tot een besluit te komen. Dit contact draagt bij aan het onderlinge begrip en vertrouwen.