Op 4 april 2023 hebben twee journalisten van Investico bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht ingediend. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop het Erasmus MC hun verzoek om informatie afhandelde.

Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en het Erasmus MC. De klacht van de journalisten richtte zich op de interpretatie en formalistische benadering van het Woo-verzoek door het Erasmus MC. 

Bemiddeling is positief beëindigd

De bemiddeling is op 19 december 2023 door de bemiddelaars beëindigd. De bemiddeling heeft geresulteerd in afspraken om binnen de kaders van de Woo en op pragmatische wijze invulling te geven aan de informatiebehoefte van de journalisten. De afspraak is gemaakt dat de journalisten een nieuw Woo-verzoek formuleren. Het Erasmus MC zal dit verzoek voortvarend oppakken, waarbij de inventarisatie wordt besproken in aanwezigheid van een medewerker die deskundig is op de inhoud, mede ten behoeve van de selectie van relevante documenten. Vervolgens zal het Erasmus MC de geselecteerde documenten beoordelen en een besluit nemen op grond van de Woo. Partijen hebben daarbij uitgesproken voldoende vertrouwen te hebben dat zij zonder verdere tussenkomst van het Adviescollege tot een goed resultaat kunnen komen.

Lees hier de eindbrief van deze bemiddeling

Open en behulpzaam

Het Adviescollege waardeert het dat zowel de journalisten als het Erasmus MC zich tijdens de bemiddeling behulpzaam en open hebben opgesteld. De gesprekken hebben bijgedragen aan een betere relatie en meer begrip voor de standpunten. Specifiek wil het Adviescollege de journalisten complimenteren voor het instemmen met een pragmatische oplossing.