Op 11 januari 2024 heeft een freelance journalist bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht en verzoek tot bemiddeling ingediend.

De reden voor de klacht was het uitblijven van besluitvorming over een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (de voorganger van de Woo). Dit verzoek was namelijk ruim twee en een half jaar geleden ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook bleef meermaals een reactie op vragen van de journalist uit.

De bemiddeling is geslaagd

Tijdens de bemiddeling bleek dat de besluitvorming rond de opgevraagde documenten bijna was afgerond. Er zijn vervolgens afspraken gemaakt over de termijn waarop de journalist het besluit en het openbaar te maken document tegemoet kan zien. Ook zijn afspraken gemaakt over het informeren van de verzoeker over de voortgang en de uitbetaling van de verbeurde dwangsom. Daarop is de bemiddeling beëindigd.

Lees hier de eindbrief.

Betrek de verzoeker bij het hele proces

Uit de bemiddeling volgt dat snel, continue en open contact met een verzoeker essentieel is. Het is aan de overheidsorganisatie om de verzoeker te betrekken bij het gehele proces en op de hoogte te houden van de voortgang. Dit draagt bij aan een constructieve samenwerking en kan escalatie voorkomen.