Op 2 augustus 2023 heeft een journalist van RTV Drenthe bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht ingediend. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Politie Noord-Nederland zijn verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en de Politie Noord-Nederland.

De klacht van de journalist richtte zich op vier onderdelen:

  1. Het vermoeden dat in het kader van het Woo-verzoek niet alle documenten werden gedeeld.
  2. Het doorzenden van het verzoek specifiek voor informatie uit het driehoeksoverleg naar de gemeente Assen.
  3. Het verstrekken van een Excel bestand op papier in plaats van digitaal.
  4. De gesloten wijze van communiceren door de Politie Noord-Nederland, waardoor de journalist zich belemmerd voelde in het uitvoeren van zijn werk als journalist.

De bemiddeling is geslaagd

Op 14 december 2023 is de bemiddeling door de bemiddelaars beëindigd. Tijdens de bemiddeling is een toelichting gegeven over de wijze waarop informatie wordt vastgelegd, heeft de Politie Noord-Nederland zelf de informatie uit het driehoeksoverleg opgevraagd bij de gemeente Assen, is het Excel bestand alsnog digitaal verstrekt en zijn er afspraken gemaakt om de relatie tussen RTV Drenthe en de Politie Noord-Nederland te verbeteren. 

Lees hier de eindbrief van deze bemiddeling

Open en behulpzaam

Het Adviescollege waardeert het dat zowel de journalist als de Politie Noord-Nederland zich tijdens de bemiddeling behulpzaam en open hebben opgesteld. Uit de bemiddeling volgt dat het belangrijk is dat openbaar gemaakte informatie in een digitaal toegankelijke vorm wordt verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Ook laat de bemiddeling zien dat praktische oplossingen, zoals het opvragen van informatie bij een ander bestuursorgaan in plaats van het verzoek op dat onderdeel doorzenden, kunnen bijdragen aan de snelle toegang tot overheidsinformatie.