Lydia Bremmer, secretaris-directeur Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding vertelt over het eerste jaar Woo, Wet open overheid en de stappen die zijn gezet.

‘Openbaarheid en transparantie gaan over gedrag. Voor een echt open overheid is cultuurverandering nodig. Dat gebeurt niet binnen een jaar.’ Lydia Bremmer is secretaris-directeur van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). 'In het eerste jaar van de Wet open overheid (Woo) zijn goede stappen gezet naar een open overheid. Maar er kan meer.'

Lees het volledige interview hier.