Grip op Informatie – als projectorganisatie van VNG Realisatie – heeft een community van minimaal 2600 leden en deze leden zijn werkzaam voor alle typen organisatielagen (van bestuurders tot uitvoerders) en organisatietypen (naast gemeenten, ook provincies, waterschappen en organisaties van de centrale overheid en private organisaties).

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is een onafhankelijk adviescollege en heeft onder andere de wettelijke taak om de toepassing van de Woo te bevorderen – onder meer door – het geven van voorlichting aan bestuursorganen en anderen, het opleiden van personen werkzaam bij organen belast met de uitvoering van openbaarmaking van publieke informatie en het monitoren van de openbaarmaking van publieke informatie in algemene zin of door specifieke organen in het bijzonder.

ACOI en VNG hebben samenwerkingsafspraken gemaakt omdat beide organisaties elkaar kunnen ondersteunen. In de bijlage leest u de afspraken voor deze samenwerking terug.