Het Adviescollege voor Openbaarheid en Informatiehuishouding roept de Tweede Kamer op om de modernisering van de Archiefwet niet controversieel te verklaren. Volgens het Adviescollege is parlementaire behandeling van het wetsvoorstel urgent en noodzakelijk om de digitale informatiehuishouding van de overheid in goede banen te leiden. 

Vorige week hebben de Kamercommissies vergaderd en een lijst samengesteld met wetsvoorstellen die controversieel verklaard moeten worden. Daar wordt morgen, dinsdag 12 september, over gestemd. Ook de Archiefwet staat op die lijst en in een brief aan alle Kamerleden roept het Adviescollege dus op om dit onderwerp van de lijst af te halen.

De modernisering van de Archiefwet moet doorgaan, vindt het Adviescollege.

Al in 2016 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de motie Segers aangenomen, die de regering opriep om de Archiefwet uit 1995 aan te passen aan de 'digitale ontwikkelingen' en de 'eisen van transparantie'.

In de brief stelt het Adviescollege dat het wetsvoorstel belangrijk is voor een open bestuurscultuur:

“Burgers en politici willen een overheid die open is, die ruimhartig toegang geeft tot informatie aan eenieder die daarom vraagt. Een overheid die zijn archieven en geheugen op orde heeft zodat burgers en politici juist en tijdig geïnformeerd kunnen worden. De wet die dit regelt, de Wet open overheid, is met brede steun aangenomen door het parlement. De modernisering van de Archiefwet vormt een belangrijke voorwaarde om de normen zoals neergelegd in de Wet open overheid te halen.”
Ineke van Gent
Voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding