Lydia Bremmer, secretaris directeur van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding riep vandaag op om transparantie ruimhartig toe te passen en vooral te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Zij deed deze oproep op het congres Inzicht in Bestuursrecht van advocatenkantoor Pels Rijcken. Openbaarheid is immers essentieel voor het goed functioneren van de democratie en noodzakelijk voor journalisten om hun werk te doen. Het gesprek ging over de juiste balans en wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

Duidelijk werd dat moed nodig is om ook open te zijn over moeilijke zaken. Transparantie is een belangrijke bouwsteen van een goed functionerende democratie.

Het jaarlijkse actualiteitencongres 'Inzicht in Bestuursrecht' werd door Pels Rijcken georganiseerd op donderdag 17 november 2022.