Kabinetsreactie op de adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer

Het kabinet heeft zijn reactie op de adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hier vindt u de kabinetsreactie en bijbehorende beslisnota.