Heeft u ervaring met de toepassing van inzage onder geheimhouding? Heeft u dit wel eens overwogen of hier vragen bij? Dan nodigen wij u van harte uit uw ervaringen, afwegingen en vragen met ons te delen als input voor het eerste richtsnoer.