Het ACOI start vandaag met een onderzoek onder journalisten naar hun ervaring met en waardering van de toegang tot overheidsinformatie. Doel van het onderzoek is het bevorderen van de toepassing van de Woo.

Daarnaast zal het ACOI verkregen inzichten gebruiken bij toekomstige adviezen en bemiddelingszaken. Vanaf vandaag worden journalisten uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. De NederlandseĀ Vereniging van JournalistiekĀ (NVJ) en deĀ Vereniging van OnderzoeksjournalistenĀ (VVOJ) zullen de vragenlijst onder hun leden verspreiden. Journalisten die geen lid zijn van deze beroepsverenigingen kunnen via deze open link deelnemen aan het onderzoek. Voor een kwalitatieve verdieping worden in juli interviews afgenomen met geĆÆnteresseerde journalisten en een dialoogtafel georganiseerd. De resultaten van het onderzoek worden uiterlijk in oktober verwacht.

Openbaarheid is van essentieel belang

Journalisten hebben een belangrijke controlerende taak in een democratische rechtsstaat. Zij controleren het handelen van de overheid en informeren het publiek over eventuele misstanden. Daarom is het van essentieel belang dat zij voldoende toegang hebben tot informatie van de overheid. De Wet open overheid (Woo) is een belangrijk instrument voor journalisten om overheidsinformatie op te vragen. Ook biedt de Woo journalisten de mogelijkheid tot vertrouwelijke voorinzage van overheidstukken. Zij kunnen ook een klacht indienen bij het ACOI over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoek behandelt. Het ACOI vindt het daarom belangrijk om de ervaring en waardering van journalisten te onderzoeken, waarbij ook wordt gevraagd naar verbetersuggesties vanuit de journalistiek.

Het onderzoek wordt in opdracht van het ACOI uitgevoerd door onderzoeksinstituut Centerdata. De NVJ en de VVOJ werken mee aan het onderzoek.