Op 21 november 2022 heeft de een journalist bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding een klacht ingediend. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de Inspectie) zijn verzoek om informatie afhandelde. Het Adviescollege is daarmee verzocht te bemiddelen tussen de journalist en de Inspectie.

De bemiddeling is ondertussen beëindigd. Als bijlage vindt u de eindbrief waarin het Adviescollege uitlegt dat zij niet zal overgaan tot het uitbrengen van een advies. Wel zijn er enkele aandachtspunten die u kunt teruglezen in deze eindbrief.