De Woo verankert in artikel 1.1. het recht van iedereen op toegang tot overheidsinformatie. Hierdoor kan iedereen nagaan welke afwegingen de overheid maakt en wat de effecten van beleid en uitvoering zijn.

In opdracht van het Adviescollege is de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart naar de vraag of door de overheidsorganisaties openbaar gemaakte en gepubliceerde documenten onder de Woo digitaal toegankelijk zijn. Dit onderzoek loopt tot eind 2023.

Uitgangspunten toegankelijkheid

Uitgangspunt is dat bij elektronische openbaarmaking informatie machinaal leesbaar is en in een open formaat, met metadata, wordt geleverd. Op die manier is de informatie met behulp van gangbare software ook terug te vinden en te lezen door mensen met een handicap. Bovendien wordt documentatie beter doorzoekbaar.

Doelstelling

Met het onderzoek wil het Adviescollege bijdragen aan meer bewustwording en praktische kennis over dit onderwerp bij de overheid. Daarnaast biedt het onderzoek praktische tips over de wijze waarop digitale documenten die niet toegankelijk zijn, toegankelijk kunnen worden gemaakt. Meer informatie volgt.