Bijna alle partijen hebben een stevige paragraaf in hun programma over de benodigde veranderingen in onze democratie en het belang van de menselijke maat terug in ons bestuur. In hoeverre hebben de partijen een open overheid ook écht op hun agenda staan? 

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding vindt een overheid die openbaar is noodzakelijk voor een goede democratie. Wij hechten aan een democratie waar iedereen actief aan kan deelnemen en kan volgen wat de overheid doet. Dat betekent dat iedereen toegang moet hebben tot de informatie die de overheid heeft.

Wij hebben de verkiezingsprogramma’s gelezen en samengevat welke partijen ‘openbaarheid van de overheid’ op de agenda hebben staan.